Tom CAFF5

Írskur landfræðingur starfar í norðurslóðamálum á Akureyri

Tom Barry flutti til Íslands fyrir tuttugu árum frá Írlandi. Síðastliðin fjórtán ár hefur hann verið framkvæmdastjóri CAFF skrifstofunnar á Íslandi, sem er vinnuhópur Norðurskautsráðsins um verndun lífríkisins á norðurslóðum.

Norðurskautsráðið var stofnað árið 1996 sem vettvangur samstarfs um sjálfbæra þróun á norðurslóðum, með virkri þátttöku frumbyggja á svæðinu. Aðildarríki ráðsins eru átta: Bandaríkin, Finnland, Ísland, Kanada, Danmörk, Noregur, Rússland og Svíþjóð.

 Áhersla á lífríki norðurslóða

CAFF er annar tveggja vinnuhópa Norðurskautsráðsins sem staðsettur er á Íslandi. Akureyri er, fyrir utan Noreg, stærsta miðstöð stefnumótunar og vísinda varðandi málefni norðurslóða. Hlutverk CAFF er að vinna að verndun lífríkis á norðurslóðum og miðla niðurstöðum starfs síns til ríkisstjórna og íbúa svæðisins og stuðla þannig að sjálfbærni. CAFF gerir úttektir á þeim breytingum sem sjást og útbýr síðan ráð og tilmæli um stjórnun og stefnu fyrir norðurheimskautsríkin og frumbyggjasamtök. „Með því neti vísindamanna og stefnumótenda sem CAFF samanstendur af útbúum við upplýsingar og tilmæli sem gagnast við ákvarðanatöku er varðar þær breytingar sem eru að eiga sér stað í lífríki norðurslóða,“ segir Tom.

CAFF er ásamt öðrum norðurslóðastofnunum í rannsóknahúsinu Borgum á svæði Háskólans á Akureyri. Norðurskautsráðið er dreifð starfsemi og hefur skrifstofur í Noregi, Kanada og á Íslandi. Hjá vinnuhópnum CAFF starfa 11 manns á víð og dreif um heiminn, meðal annars í Suður-Ameríku, Kanada og Bandaríkjunum. Einnig vinna fjölmargir vísindamenn um allan heim með CAFF. 

Hlutverk Íslands 

Ísland á fastasæti í stjórn CAFF og hefur sérstaklega beitt sér í verkefni um vöktun á líffræðilegum fjölbreytileika. Vöktunarverkefnið skiptist í fjóra hluta: Sjávar-, ferskvatns-, strand- og landsvæði. Náttúrufræðistofnun leiðir hlut Íslands í þessu verkefni, en fleiri stofnanir þ.á m. Hafrannsóknarstofnun hefur einnig aðkomu að starfinu. Ísland hefur, ásamt Svíþjóð, jafnframt leitt verkefni um endurheimt votlendis en það hefur verið ákveðið forgangsmál á Íslandi.

Ísland minnir á Írland

Tom er upphaflega menntaður fornleifa- og landfræðingur og útskrifaðist nýverið með doktorsgráðu frá Háskóla Íslands í umhverfis- og auðlindastjórnun. Hann segir mikilvægt fyrir svona starf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum og geta unnið með fólki af ólíkum uppruna með ólíkar skoðanir. 

Tom segir Ísland og Írland hafa margt sameiginlegt og hann nýtur þess að búa á Íslandi, þar sem hann býr ásamt íslenskri konu sinni og tveimur börnum. Hundurinn hans hún Tinna fær oft og tíðum að koma með í vinnuna.

Lesa má um verkefnið og önnur viðtöl hér.

Designed & hosted by Arctic Portal